Gói Combo siêu tiết kiệm từ Nam Phú Décor từ 200-250 triệu.